جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
به دنبال استعفای اعتراضی یک عضو هیات؛
آخرین عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه سرا معرفی شد
30 اسفند 95

نگاه ایران : بدنبال استعفای یک نفر از اعضای هیات نظارت شوراهای اسلامی شهرستان صومعه سرا ، ابلاغ جدید صادر شد. به گزارش روابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان، پیرو استعفای محمدعلی رهبر یکی از اعضای هیات نظارت ...

نگاه ایران/گروه سیاسی: محمدعلی رهبر یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه سرا در اعتراض به برکناری محمد پورمهدی زیده سرایی از این هیات استعفا کرد.(گزارش نگاه ایران را اینجا بخوانید) و (جوابیه کاظم دلخوش نماینده صومعه ...

نگاه ایران/گروه سیاسی:دفتر سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به نامه ی اعتراضی یک عضو برکنار شده ی هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه سرا به محمودی شاه نشین رئیس هیات مرکزی نظارت بر ...

نامه‌ی اعتراضی یک عضو برکنار شده‌ی هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه‌سرا به شاه‌نشین؛
به کدامین دلیل باحیثیت و آبروی یک فرهنگی بازی شده است؟/ از شما به عنوان امانت دار انتظار می رفت تحت تاثیر فشارها و جوسازی ها قرار نمی گرفتید
28 اسفند 95

نگاه ایران/گروه سیاسی: حاشیه های عزل و نصب در هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان حدود دو ماه مانده به برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد. بعد از چند بار انتخاب،انتصاب و عزل های عجیب و بدون توضیح ...