| سه شنبه، 09 آذر 1400
شهردار منطقه دو با اعلام برنامه‌های استقبال از بهار خبر داد:
نگاه ایران: با نزدیک شدن به سال نو و آماده شدن خانه های شهروندان رشتی برای نوروز شهرداری منطقه دو نیز با برنامه ...