| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران: به مناسبت سوم مارس، روز جهانی شنوایی همایشی یک روزه در سالن حکیم زاده بهزیستی لاهیجان با حضور رحیم تکاملی ...