| دوشنبه، 06 تیر 1401
استاندار گیلان در نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد استان عنوان کرد:
نگاه ایران: استاندار گیلان قضاوت منصفانه نسبت به عملکرد دیگران را از عوامل تقویت سرمایه های اجتماعی برشمرد و خاطر نشان کرد: نیاز ...
نشست هم اندیشی در مورد ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود:
اختصاصی، نگاه ایران/ مریم صابری: نشست هم اندیشی شهرداری رشت در مورد ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت به محلی برای انتقاد ...