| سه شنبه، 09 آذر 1400
در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی در دانشگاه گیلان عنوان شد؛
نگاه ایران/مریم صابری: گرامیداشت هفته منابع طبیعی با حضور مدیرکل منابع طبیعی و رئیس جهاد کشاورزی گیلان و همچنین جمع زیادی از ...