| یکشنبه، 14 آذر 1400
گفت‌وگوی گیل نگاه با مریم دهچی بانوی راننده اتوبوس؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی:مریم دهچی یکی از چند بانوی راننده ماشین سنگین در گیلان است. خودش می گوید کلاً چهار زن در این ...
نگاه ایران/مهرداد احمدی:مریم دهچی یکی از معدود رانندگان زن در ایران است که پشت فرمان اتوبوس می نشینند و به صورت حرفه ...
ساعاتی با مریم دهچی راننده اتوبوس انزلی به تهران؛
نگاه ایران: خانم سالخورده موقع بالا آمدن از پله های اتوبوس با دیدن راننده زن پشت فرمان خشکش می زند، با نگرانی می ...