| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:نبما صائب در گیلان تیتر نوشت؛در رشت کاسبی کردن سخت است. قیمت اجاره ی مغازه ها سر به فلک می کشد. ...
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایران:  مدیرعامل سازمان مدریت پسماند شهرداری رشت با بیان اینکه ۷۰ درصد از محلات رشت تحت پوشش طرح تفکیک از مبدا قرار ...
اجرای یک تجربه موفقیت‌آمیز در کلانشهرها؛
نگاه ایران: مریم صابری  سیاست محله محوری با مولفه های تراکم زدایی و تفویض اختیار، از جمله سیاست های مدیریت شهری است که ...