| دوشنبه، 27 دی 1400
مدیرعامل آبفار گیلان:
نگاه ایران:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به محدویت منابع آبی کشورمان افزود: در سال 1350 سرانه آب هر ...
با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی؛
نگاه ایران: در حکمی از سوی حمیدرضا جانباز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محبعلی رنج ور ...