| سه شنبه، 18 بهمن 1401
نادری رییس اداره فرهنگ و ارشاد لاهیجان خبر داد؛
نگاه ایران: رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان از انتخاب طرح پایتخت کتاب این شهرستان در میان ١٥٠ طرح شهرستان های ...
نگاه ایران: اولین نشست انسجام بخشی به فعالیت های فرهنگی و هنری شهر لاهیجان با موضوع کتاب و کتابخوانی به ریاست مهندس ...