| یکشنبه، 03 مهر 1401
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
نگاه ایران: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بیمه سلامت حذف نشده گفت: بیماران تحت پوشش بیمه سلامت ...
محمدحسین قربانی مطرح کرد:
نگاه ایران: نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی از پزشکان درآمدزایی ۴۰۰ میلیون تومانی برای بیمارستان های دولتی ...
نگاه ایران:نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه های اجرایی هستند نمی توانند ...