| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران:بهروز افخمی در برنامه «هفت» ششم اسفند، با ادبیاتی تند به حواشی حضور مسعود فراستی در کمیسیون فرهنگی مجلس و نامه ...
نگاه ایران:به دنبال صحبت های مسعود فراستی  در کمیسیون فرهنگی علیه «گشت۲»  وکاناپه و  احتمال توقیف این فیلم حمید فرخ نژاد نامه ...
نگاه ایران:رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تجلیل از محمدرضا شجریان در جشنواره موسیقی فجر ...