| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
[caption id="attachment_4517" align="alignnone" width="164"] علی مصلحی[/caption] بانک ملی در ابتدای سال جاری با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به پیامک های اعلام وضعیت ...