| شنبه، 01 آبان 1400
نگاه ایران:   محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست گیلان به جلیقه ضد گلوله تجهیز شدند تا از این پس در مأموریت ...
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان خبر داد؛
نگاه ایران:  حاشیه جنوبی تالاب انزلی و مجاور پناهگاه حیات وحش سلکه و سرخانکل از کومه های غیرمجاز پاکسازی شد. ساسان اکبری پور فرمانده ...
نگاه ایران: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت: با فروشندگان غذاهایی که در آن از خوتکا و یا دیگر پرندگان شکار ...
فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست گیلان خبر داد:
نگاه ایران: فرمانده یگان اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان با اشاره به ورود پیش قراولان پرندگان مهاجر به تالاب های استان ...
نگاه ایران:فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت:تالاب خواری و زمین خواری محیط زیست گیلان را رنج می دهد. ساسان اکبری پور در ...
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبرداد:
نگاه ایران: فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان از ممنوعیت هرگونه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ...
نگاه ایران: باردیگر یگان حفاظت محیط زیست به صورت ضربتی به منظور جلوگیری از شکارصیدو زنده گیری پرندگان مهاجر از مناطق و ...
نگاه ایران:  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: به صورت شبانه روزی و در تمام ایام مامورین یگان حفاظت هوشیارانه در مناطق ...