| پنجشنبه، 31 خرداد 1403
به مناسبت 12 دیماه روز رشت؛
دوازدهم دی ماه ۴۵۹ سال پیش رشت به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی استان گیلان انتخاب شد و از آن روز درخشش این شهر با نخستین‌ها و نیکنامانی بی ادعا و سربلند بر بلندای قله شامخ تاریخ، علم و فرهنگ جهان‌افروز شد.
با موافقت کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت؛
نگاه ایران:صبح امروز پنج شنبه 22 تیرماه جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد که طی بررسی های صورت گرفته ...
آیا زمزمه های اختلاف از فوتبال آغاز شد؟
نگاه ایران: رشت و انزلی دو شهر مهم کرانه خزر و پیشرو در زمینه فرهنگ و تمدن نوین و نمودهای آن با ...