| چهارشنبه، 02 تیر 1400
توسط موسسه دوستداران سیاهکل و شهرداری؛
نگاه ایران: تعداد 1000 کیسه پارچه ای در روز یکشنبه 5 دی در فروشگاههای شهر سیاهکل بصورت رایگان توزیع گردید. این برنامه توسط ...