| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران/مانی پوراحمد: امروز دوشنبه 17 مهرماه با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی چهار ...
در بازدید دکتر مرتضی بانک از منطقه آزاد انزلی؛
نگاه ایران:در جریان حضور دکتر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، چهار طرح سرمایه گذاری تولیدی بخش خصوصی ...
سفر دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد به منطقه آزاد انزلی؛
نگاه ایران: مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین و موج شکن غربی و ...
با حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی؛
نگاه ایران: مرتضی بانک طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ ...
نگاه ایران: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیس جمهور به نامه مجلس مبنی بر اقدام سریع برای الحاق شورای عالی مناطق ...
برای اولین بار در مناطق آزاد ایران توسط هیات دولت صورت گرفت:
نگاه ایران: در تاریخ نهم فروردین ماه سال 96 طرح جامع منطقه آزاد انزلی به تصویب هیات دولت رسید. به گزارش مدیریت روابط عمومی ...
نگاه ایران: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ارایه توضیح درباره خبرهای منتشر شده درباره بیماری «اکبر ترکان» مشاور رییس ...
نگاه ایران: به منظور ارائه کامل خدمات الکترونیکی در راستای اجرای برنامه های دولت الکترونیک و راه اندازی منطقه هوشمند پروژه های متعددی ...
در بازدید اکبر ترکان از پیشرفت پروژه‌های منطقه آزاد انزلی اعلام شد؛
نگاه ایران:دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، صبح امروز دوشنبه برای بازدید از روند پیشرفت پروژه های زیرساختی ، ...