| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:  به نقل از روابط عمومی هیات گلف استان گیلان، سرپرست این هیات، مهدی لطفی طی پیامی انتخاب سعید حسنی پور، ...
رييس فدراسيون گلف ايران در جلسه مشترك با سرپرست هيات گلف استان گيلان؛
نگاه ایران: گیلان از ظرفیت بالایی برای قرار گیری در ردیف صدرنشینان گلف ایران برخوردار است که شما می توانید با برنامه ...
با برگزاری مجمع عمومی؛
نگاه ایران: صبح امروز با برگزاری مجمع عمومی، محسن خاکزاد با 14 رای اعضای مجمع انتخابات ریاست هیات والیبال گیلان به عنوان رییس این هیات انتخاب ...
با رای تمام اعضای مجمع عمومی؛
نگاه ایران: صبح امروز با برگزاری مجمع عمومی، محسن خاکزاد با ۱۶ رای تمامی اعضای مجمع انتخابات ریاست هیات گلف گیلان برای چهارسال به عنوان ...
نگاه ایران:  با حکم دکتر کیکاووس سعیدی رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران، مهدی لطیفی بعنوان سرپرست هییت گلف استان گیلان منصوب ...