سه شنبه، 21 مرداد 1399 | 2020 Tuesday 11 ,August  

«سمیه نور» تاجر ایرانی‌الاصل ساکن امارات که اخیراً موفق به خریداری بخشی از پرده خانه کعبه شده است، اعلام کرد آن را در راستای کمک به مبارزه با بیماری کرونا در ایران، حراج خواهد کرد.
از روز گذشته خبری در ...

نگاه ایران: همواره این سوال مطرح می شود که درون خانه کعبه چگونه است و چه چیزی در آن قرار دارد. مساحت داخلی خانه خدا حدود 180 مترمربع است. درون خانه خدا سه ستون چوبی قرار دارد که سقف خانه کعبه را روی خود نگه ...