| چهارشنبه، 08 تیر 1401
شهردار رشت در نمایشگاه مطبوعات:
نگاه ایران: شهردار رشت با حضوردر بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات از غرفه اداره کل ارشاد استان گیلان، موسسه همشهری ...