| شنبه، 24 مهر 1400
گزارش گیل نگاه از نشست تخصصی جنگلداری پایدار در دانشگاه گیلان:
نگاه ایران/ مریم صابری: هرچند این روز ها دانشکده های دانشگاه گیلان در تب و تاب امتحانات است اما تالار حمکت دانشکده ...
گزارشی از تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ساخت سد پرحاشیه:
نگاه ایران: موضوع ساخت سد شفارود همچنان یکی از چالش های مهم فعالان حوزه محیط زیست به شمار می رود. پروژه ای ...
نگاه ایران/ نسیم محمدی:عملیات ساخت سد شفارود که سازمان محیط زیست اعلام کرده تاییدیه ارزیابی از سوی این سازمان ندارد، به شکلی غیرقانونی ...