| سه شنبه، 09 آذر 1400
به روایت تصویر؛
نگاه ایران/ مریم گیتی نژاد:  اولین شب نمایش چهار نقطه سرخط به نویسندگی و کارگردانی نارسیس زاهد و بازی یاسمن ادیبی، آناهیتا ایزدی ...
در ساختمان تاریخی شهرداری رشت؛
نگاه ایران: نمایش چهار نقطه سرخط به نویسندگی و کارگردانی نارسیس زاهد در تالار گفتمان ساختمان تاریخی شهرداری رشت در روز های ...