| سه شنبه، 11 بهمن 1401
نگاه ایران: نمایشگاه توانمندی صنفی، صنعتی و سومین نمایشگاه توانمندی شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی گیلان از روز شنبه 15 بهمن مجددا ...
سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان:
نگاه ایران:  سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با صدور اطلاعیه ای با اشاره به بارش سنگین برف در برخی شهرستان های ...
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بیان کرد:
نگاه ایران: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: این استان در حوزه فعالیت و دستاوردهای کارگروه رفع موانع تولید از ...
نگاه ایران: اولین جشنواره برند بر تر گیلان باهدف معرفی برندهای بر تر استانی در حوزه های صنعتی، معدنی، تجاری و کشاورزی دی ...