| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
نگاه ایران: روابط عمومی دانشگاه پیام نور گیلان اعلام کرد: آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همزمان باسراسر کشور فردا برگزار ...
نگاه ایران: ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور استان گیلان بر اساس سوابق تحصیلی آغاز شد. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام ...