| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
رضا رسولی خبر داد:
نگاه ایران: دهم خرداد ماه، هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران در ساختمان شورا برگزار گردید. رئیس کمیسیون توسعه و عمران ...
در جلسه بررسی ادامه همکاری با شرکت پلشیر و طرح‌های سند بازآفرینی عنوان شد؛
نگاه ایران:در آخرین روز مهرماه، جلسه مشترک کمیسیون های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا،  به منظور بررسی سند بازآفرینی ...
در دومین جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورا اعلام شد؛
نگاه ایران:در دومین جلسه کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای رشت، دبیر و مشاوران کمیسیون عمران با رای اعضای کمیسیون انتخاب شدند. به ...
نگاه ایران: اعضای هیات رییسه کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند. براساس گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت بنابر رای اعضای ...