| پنجشنبه، 09 تیر 1401
جزئیات قاتلی که پس از نیم ساعت در ماسال دستگیر شد
نگاه ایران: روزگذشته خبری مبنی بر دستگیری قاتل ۳۰ ساله در کمتر از نیم ساعت در شهرستان ماسال منتشر شد. سرهنگ وحید اصلانی ...
نگاه ایران:  قاتل ۳۰ ساله در کمتر از نیم ساعت در شهرستان ماسال شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ وحید اصلانی در تشریح این ...
رییس اداره صنعت معدن تجارت ماسال:
نگاه ایران: صبح روز سه شنبه همایشی با عنوان «اصناف، امنیت،پلیس» با حضور سرهنگ وحید اصلانی فرمانده پلیس شهرستان ماسال و علی حسینی رییس ...