| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: قائم مقام ستاد سرشماری گیلان از مشارکت 43/3 درصدی مردم استان در سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن به صورت ...
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، در این مرحله، نام سه خانوار از استان گیلان دیده ...
نگاه ایران: مرحله چهارم و پنجم قرعه کشی  جایزه 10 میلیون ریالی سرشماری اینترنتی در مرکز آمار ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ...
رئیس فناوری اطلاعات مرکز آمار خبر داد:
نگاه ایران:رئیس مرکز فناوری اطلاعات گفت: با هماهنگی به عمل آمده با وزارت ارتباطات حداکثر ۱۰ گیگ اینترنت هدیه به هر آی ...
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه بودجه و گیلان خبر داد:
نگاه ایران: معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه بودجه و گیلان از ثبت نام 372 هزار نفر از گیلانی ها در طرح ...
نگاه ایران: مرحله سوم قرعه کشی  جایزه 10 میلیون ریالی سرشماری اینترنتی در مرکز آمار ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه ...
نگاه ایران: مرحله دوم قرعه کشی  جایزه 10 میلیون ریالی سرشماری اینترنتی در مرکز آمار ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه ...
نگاه ایران : نخستین مرحله قرعه کشی بین خانوارهای ثبت نام شده در سرشماری اینترنتی انجام شد و ۵۰ خانوار از شهرهای مختلف کشور ...