| یکشنبه، 03 مهر 1401
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان:‌
نگاه ایران: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گفت: شهرداری های سراسر استان گیلان از سال گذشته تاکنون به ...
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت:
نگاه ایران: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت از سفر ده روزه به سه کشور اروپایی به منظور بازدید از مراحل ...
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت عنوان کرد:
نگاه ایران به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت خرید خودروهای جدید آتش نشانی به دلیل اهمیت روز ...
با حضور در کارخانه Ziegler آلمان؛
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، شهردار رشت بهمراه مدیر عامل سازمان آتش نشانی با ...
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی رشت در بازدید از گیل نگاه خبر داد؛
نگاه ایران/ مریم صابری:بابک رمضانی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت عصر امروز با حضور در دفتر پایگاه خبری و تحلیلی نگاه ...