| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
فرشی با قدمت ۱۱۰ سال؛
نگاه ایران: به مناسبت هفته میراث فرهنگی و در موزه فرش ایران، از فرشی با قدمت حدود ۱۱۰ سال مزین به تصویر ...
نگاه ایران: در تربت جام با استفاده از 10000 در بطری پلاستیکی فرشی شبیه فرش های سنتی ساخته شد.
علی منتظری:
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان افزایش استقبال از سرمایه گذاری در استان را مرهون ایجاد فضای کاری مطلوب در گیلان ...