| یکشنبه، 03 مهر 1401
بر اساس رای دیوان عدالت اداری؛
نگاه ایران: از این پس علاوه بر محسوب نشدن اضافه کار، فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق نیز در پاداش پایان خدمت ...
نگاه ایران:نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی اعلام شد. سید محمد علی جنانی مدیر کل امور فنی مستمریهای ...
نگاه ایران:محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری در پاسخ به نامه جمعی از کارمندان دولت مشمول بیمه تامین اجتماعی که به کاهش 40 ...