| پنجشنبه، 29 مهر 1400
مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «شاید روزی...» در رشت برگزار شد:
نگاه ایران / سارا قنبرنیا: مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «شاید روزی...» با آهنگسازی و صدای فریبرز فرهنگ مهر، عصر سه شنبه نوزدهم مردادماه ...