| سه شنبه، 09 آذر 1400
راهکارهای شهر شاد؛
 سحر اخوان کاظم زاده  دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی مقدمه این یادداشت با عنوان «راهکارهای کوچک برای ساختن شهری شاد؛ شهر ...
راهکارهای کوچک برای ساختن شهری شاد؛
 سحر اخوان کاظم زاده  دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی مقدمه این یادداشت با عنوان «راهکارهای کوچک برای ساختن شهری شاد؛ شهر ...
راهکارهای کوچک برای ساختن شهری شاد؛
 سحر اخوان کاظم زاده  دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی تاریخ شادمانی به مفهوم عام آن پُر است از داستان ها و ...
سحر اخوان کاظم زاده پژوهشگر فرهنگی «یک پاکبان عضو شورای شهر رشت شد.» این خبری بود که در فضای مجازی و شبکه های ...
  نگاه ایران/سحر اخوان کاظم زاده دانشجو دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی بیش از ۱۴۰ سال است که در کشور ایران بحث شورای شهر به ...
  نگاه ایران/سحر اخوان دانشجو دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی فضاهای تبلیغاتی قبل از انتخابات، به خصوص انتخابات شوراها محل خوبی برای شناخت بخشی ...
سحر اخوان کاظم زاده* «کلید حل مشکلات با ایجاد یک نظام انسجام ارگانیکی با پذیرش اصل تنوع در کشور شکل می گیرد.» این جمله ...
کلید حل مشکلات محلی، توجه به فرهنگ در ساختار جامعه است؛
نگاه ایران/ سحر اخوان کاظم زاده * این روزها شهر ما پر شده از خبرهای بد، هر روز در جایی از شهر اتفاق ...
نگاه ایران/ سحر اخوان کاظم زاده * شورای اسلامی شهر، نهادی که توسط مردم و با برگزاری انتخابات مشخص می شود، همواره نهادی ...
به بهانه استیضاح شهردار رشت؛
سحر اخوان کاظم زاده * فرجام استیضاح روز پنجشنبه هر چه باشد، چیزی که از این کارزار سر بر می آورد ، شهر ...