| جمعه، 07 بهمن 1401
طی نامه سرگشاده خطاب به فرمانده ارتش،
نگاه ایران: چندی پیش ویدئویی از حسن عباسی منتشر گردید که وی در سخنانی بیان داشت «اگر آب کشور را ببرد ارتش ...