| سه شنبه، 28 دی 1400
به همت «موسسه دوستداران سیاهکل» انجام شد؛
نگاه ایران: به همت کارگروه اجرایی موسسه دوستداران سیاهکل و با همکاری شهرداری سیاهکل؛ برنامه توزیع کیسه هاى پارچه اى میان مسافران ...
به همت «موسسه دوستداران سیاهکل» انجام شد؛
نگاه ایران: . برنامه توزیع کیسه های زباله تجزیه پذیر و تراکتهای طول عمر زباله، در شهر سیاهکل در روز ۱۱ فروردین ...
به همت «موسسه دوستداران سیاهکل» انجام شد؛
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: برنامه پخش کیسه های زباله تجزیه پذیر و تراکت های طول عمر انواع زباله ها، درشهرستان سیاهکل ...
به همت موسسه محیط زیستی «دوستداران سیاهکل» انجام شد:
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: اعضای موسسه محیط زیستی «دوستداران سیاهکل» به مناسبت 8 مرداد سومین سالروز آغاز فعالیت خود در منطقه «اسپیلی» دیلمان ...