| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
72ساعت پس از انتقاد شدید مردم از طراحی لباس ایران تصویب شد
نگاه ایران: 72ساعت پس از انتقاد شدید مردم ایران از طرح های اولیه لباس رسمی ایران برای حضور در مراسم افتتاحیه المپیک ...