| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
واکنش فرزند آیت‌الله طالقانی به سانسور عکس پدرش در روزنامه شرق:
نگاه ایران:مهدی طالقانی، پسر آیت الله محمود طالقانی با انتقاد از عکس امروز روزنامه شرق در انتشار تحریف شده عکس اولین امام ...