| دوشنبه، 11 مرداد 1400
با هدف حمایت از کودکان کار رشت؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: همایش بزرگ NLP با هدف حمایت از کودکان کار رشت 2 بهمن ساعت 16 الی 30/18 در رشت برگزار ...
با شعار حمایت از «کودکان کار»؛
نگاه ایران:شناگر برجسته ایرانی که به منظور ثبت رکورد جدید، شنا به مسافت یک هزار و 300 کیلومتر از آستارا به مقصد ...