| شنبه، 24 مهر 1400
در دیدار مدیر شهرداری منطقه یک با آتش‌نشانان رشت مطرح شد؛
نگاه ایران:طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379 توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور در روز ...
در مراسم تجلیل از آتش نشانان در کمیسیون بهداشت و خدمات شهری رشت مطرح شد؛
نگاه ایران/مهدیه عطایی: نود و هشتمین جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ۲۸ تیرماه در ساختمان شورای شهر رشت ...
نگاه ایران/پویا درگاهی: صبح امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵ در نود و هشتمین جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ...