| چهارشنبه، 02 فروردین 1402
استاندار گیلان:
نگاه ایران: استاندار گیلان با بیان اینکه برق 40 هزار خانوار وصل شده است گفت: بنده و هم شرکت توزیع برق باید بدانیم ...
به علت ماجرای فیش‌های حقوقی؛
نگاه ایران:طیب نیا حساسیت مردم در ماجرای فیش های حقوقی را ارج نهاده و اظهار کرد: ابایی از عذرخواهی از مردم بابت ...