| جمعه، 12 آذر 1400
با حکم فرمانده کل قوا:
نگاه ایران: با حکم فرمانده کل قوا سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح شد. سردار علی عبدالهی پیش ...