| یکشنبه، 14 آذر 1400
چرا نسبت به سرنوشت ساختمان‌های تاریخی در رشت کم‌توجه بوده‌ایم؟
رضا رسولی * بی تردید خاندان سمیعی یکی از قدیمی ترین ، ریشه دار ترین و اثرگذار ترین خانواده های اصیل رشتی ...
نگاه ایران/گروه فرهنگی: اولین شماره مجله اینترنتی «ناجِه» منتشر شد. اولین شماره مجله اینترنتی ناجه به ابتکار بابک مهدیزاده و با همکاری تعدادی از فعالان ...