| شنبه، 24 مهر 1400
اکبر امجدی، قائم‌مقام سابق کارخانه چوکا در گفت‌و‌گو با گیل نگاه:
نگاه ایران/ رامیز دانشور: اگر هر فرد غریبه ای پای درد و دل کارگران کارخانه ی بحران زده ی شرکت چوکا که ...
افشاگری مدیران عامل سابق و فعلی چوکا علیه یکدیگر ادامه دارد؛
نگاه ایران/گروه اقتصادی: نام چوکا همچنان می درخشد البته نه در زمینه تولید و رونق اقتصادی که در عرصه رسانه ها و ...
صحنه تکراری این روزهای کارخانه چوکا؛
نگاه ایران/رامیز دانشور: کارکنان کارخانه چوکا(چوب و کاغذ ایران) صبح امروز (یکشنبه 6 تیر) در اعتراض به وضعیت نامعلوم چوکا در قسمت ورودی این ...