| سه شنبه، 26 تیر 1403
مدیر بیمارستان شهید کامیاب مشهد از وضعیت ثابت طلاب مجروح حادثه حرم مطهر رضوی خبر داد.
نگاه ایران: رروز پنج شنبه تولد 91 سالگی آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود. بسیاری از ما حداقل برای یک ...
دفاع آیت الله اراکی از ساخت کشتی مطلا؛
نگاه ایران: وجود فقر به دلیل پرداخت نکردن زکات از طرف برخی گردن کلفت ها و ثروتمندان است آیت الله محسن اراکی ظهر ...
دکتر محقق داماد:
نگاه ایران: آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشیتی و حقوقدان، در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با ...
پای صحبت دو روحانی با مشاغل خدماتی و صنعتی؛
نگاه ایران: دیدن انسان هایی که لباس روحانیت دارند و با این حال، برای امرار معاش آستین همت بالا می زنند و ...
انتقاد هاشمی رفسنجانی از دولتمردان سابق:
نگاه ایران: آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در دیدار جمعی از علما، فضلا، روحانیون و طلبه های حوزه های علمیه شهرهای مختلف ...