| شنبه، 08 مهر 1402
4 کیلومتر دورتر از محل حادثه:
نگاه ایران: کاوش ها برای یافتن جسد بی جان دختر۱۲ ساله عصر روز گذشته نتیجه داد. سرانجام عصر روز گذشته ۳۱ خرداد ۹۵ ...
نگاه ایران:عصر روز گذشته ۳۰ خرداد ۹۵ تیم غواصی سازمان آتش نشانی رشت، جهت یافتن جسد دختر بچه ۱۲ ساله که در ...