| شنبه، 08 مهر 1402
نگاه ایران: این هفته روابط عمومی و امور فرهنگی اداره ی کل تامین اجتماعی استان گیلان اعلام کرد که ۳۳ هزار کارفرمای گیلانی ...
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در گفتگو با گیل نگاه مطرح کرد؛
نگاه ایران / گروه اجتماعی : مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به جمعیت 407 هزار نفری بیمه شدگان تحت پوشش این ...
نگاه ایران: حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه در سالجاری سیصد و هفتاد هزار و چهارصد وبیست و سه ریال میباشد. به ...
نگاه ایران:مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت :در ی سال 94 تعداد 726 حادثه ناشی از کار به تأمین اجتماعی استان گزارش شد ...