| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
پس از 6 ساعت تلاش؛
نگاه ایران: مدیر امور آبفای رشت از عملیات ترمیم و رفع نشتی خط انتقال و جلوگیری از هدررفت 10 لیتر در ثانیه ...
اداره آب و فاضلاب لنگرود پاسخگو نیست؛
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: آب شرب یکی از نیازهای حیاتی همه جوامع است و در ایران اداره ای به نام آب و فاضلاب ...