یکشنبه، 11 خرداد 1399 | 2020 Sunday 31 ,May  

نگاه ایران: فیلمبرداری فیلم سینمایی «به وقت خماری» به کارگردانی محمدحسین لطیفی به پایان رسید و این اثر وارد مراحل فنی شد. به گزارش خبرآنلاین، سکانس پایانی فیلم سینمایی «به وقت خماری» روز گذشته مقابل دوربین رفت تا فیلمبرداری این فیلم پس ...

گزارش گیل نگاه از خانه‌ای عجیب با پدری عجیب‌تر که می‌گوید خوشبخت‌ترین مرد روی زمین است
خانه سبز رویایی مرد گیلانی با ۱۴ پسر و ۷۶ خانواده
7 تیر 95

نگاه ایران/فاطمه صابری: بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت؛ به داستان یک فیلم فانتزی شبیه تر است تا قصه ای رئال. وقتی از «بچه هایش» می گوید در کلامش نه اغراق وجود دارد و نه تحکم. مانند هر پدر دیگری برای ...