| جمعه، 30 مهر 1400
بررسی سند توسعه سبز در دفتر معاون استاندار گیلان:
نگاه ایران/ مریم صابری: صبح امروز کارگاه مشورتی بررسی استراتژی توسعه سبز در دفتر حجت شعبانپور معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار برگزار شد. داریوش ...