| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: اگر یک تلفن هوشمند داشته باشید و راه های ارتباطی تان با دنیای پیرامون را به وسیله اپلیکیشن های پیام ...
مبلغ مذهبی:
نگاه ایران:یک مبلغ مذهبی پس از تفسیر برخی سمبل ها و اسمایلی های مورد استفاده در «واتس آپ» استفاده از آن ها ...