| یکشنبه، 14 آذر 1400
در نشست جمعی از حامیان دولت تدبیر و امید در شفت با مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مطرح شد:
نگاه ایران/ بهنام ربیع زاده: نشست جمعی از حامیان دولت تدبیر و امید در شهرستان شفت با مدیر کل سیاسی و انتخابات ...
درخواست جمعی از اصلاح طلبان شفت از نماینده این شهر:
نگاه ایران/گروه سیاسی:جمعی از اصلاح طلبان شهرستان شفت طی نامه سرگشاده از محمدمهدی افتخاری کاندیدای پیروز  لیست امید در فومن و شفت ...