| یکشنبه، 03 مهر 1401
در ۱۳ محور؛
نگاه ایران: یک نماینده مجلس، از تقدیم تقاضای استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۵ امضا و در ۱۳ محور به هیئت ...
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛
نگاه ایران: نماینده مردم اهواز در مجلس از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کشور به دلیل کوتاهی های بخش امنیتی و انتظامی ...
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:
نگاه ایران: رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: تقاضای استیضاح وزیر کشور، با توجه به اقناع تعدادی از ...
علی مطهری:
نگاه ایران:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که رد صلاحیت مینو خالقی برای شورای نگهبان پرهزینه خواهد بود. علی مطهری در حاشیه ...